top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKlub Wolontariatu Warto

Wspólne ognisko i sprzątanie świata

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje projekt "Aktywność... Samodzielność... Rozwój". Wolontariusze Klubu Wolontariatu Warto angażują się w działania związane z realizacją tego projektu. Prowadzimy korepetycje dla dzieci i bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach tematycznych.

We wrześniu zaangażowaliśmy się w przygotowanie ogniska dla dzieci i ich rodzin oraz seniorów. W październiku pomogliśmy dzieciom i seniorom w akcji sprzątania świata. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.


Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych.\

33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page